حویلی فروشی واقع سرک سه کارته نو کابل

 • $90,000
سرک سه کارته نو, , کابل, , کارته نو

حویلی فروشی واقع سرک سه کارته نو کابل

سرک سه کارته نو, , کابل, , کارته نو
 • $90,000

معلومات مختصر

آیدی نمبر جایداد: 17805
 • حویلی
 • نوع جایداد
 • 7
 • اتاق خواب
 • 2
 • پاکینگ /گاراج
 • 300

توضیحات

حویلی فروشی واقع سرک سه کارته نو کابل

یک دربند  حویلی فروشی واقع سرک سه کارته نوبه

مساحت سه بسوه

هفت اطاق

دومنزله

برق نل آب

ګراچ موتر

موقعیت  بسیارخوب ازسرک عمومي سه دقیقه

 شماره تماس 0731302898

قیمت 90$ هزار دالر با جورآمد

______________________________________________________________________________

مسکن یاب را در تلگرام دنبال نمایید

Sponsored

جزئیات

 • آیدی نمبر جایداد: 17805
 • قیمت: $90,000
 • مساحت : 300
 • اتاق خواب: 7
 • پاکینگ /گاراج: 2
 • نوع جایداد: حویلی
 • شهر کابل
 • منطقه کارته نو

درخواست معلومات از مسئول فروش این جایداد

نمایش لیست ها
Romal Popal
 • Romal Popal

درخواست معلومات بیشتر درباره این جایداد

مقایسه جایداد ها

Compare
Romal Popal
 • Romal Popal
error: Content is protected !!