دکان گروی و سوپر مارکیت فروشی همراه با تمام اجناس و لوازم

  • $27,000
واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی, , , واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی,
فروشی

دکان گروی و سوپر مارکیت فروشی همراه با تمام اجناس و لوازم

واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی, , , واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی,
  • $27,000

معلومات مختصر

آیدی نمبر جایداد: 33913

توضیحات

Sponsored

سوپر مارکیت فروشی همراه با تمام اجناس و لوازم، در بهترین موقعیت شهر کابل واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی،  لب سرک عمومی

موجودی اجناس در دکان به مبلغ: 27000$ ( بیست و هفت هزار دالرامریکایی )

گروی دکان مبلغ: 50000$ ( پنجاه هزار دالرامریکایی )

موقعیت: شهر کابل واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی،  لب سرک عمومی

مدت زمان گروی دکان پنج سال، یک سال گذشته از پنج سال

برای معلومات بیشتر با ما بتماس شوید:

0770222220 / 0730222220

Sponsored

جزئیات

  • آیدی نمبر جایداد: 33913
  • قیمت: $27,000
  • نوع اعلان: فروشی
  • شماره تلفن : 0730222220
  • تعداد طبقات : 1
  • آدرس واقع بین سرک سوم و دوم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی

درخواست معلومات از مسئول فروش این جایداد

نمایش لیست ها
Fasial

درخواست معلومات بیشتر درباره این جایداد

جایداد های مشابه

مقایسه جایداد ها

Compare
Fasial
  • Fasial
error: Content is protected !!